Aktivacija testnih linija i novo registriranih računa.

  • Sunday, 23rd April, 2023
  • 11:34am

Poštovani klijenti;

Potrebno Vrijeme za aktivaciju testnih linija je 24 sata, ista može biti i otkazana/neodobrena ako Vaš raćun nije verifikovan.

« Nazad