Obavijesti

Ažuriranje Listi (Novi sadržaji).

  • 5th April 2020

Poštovani klijenti;

- Obzirom da se redovno ažurira videoteka kao i ostali sadržaj podsjećamo klijente da sa vremena na vrijeme ažuriraju svoje liste kako bi mogli pratiti najnovije dostupne sadržaje.


Hvala na povjerenju.
Solution IPTV Tim.

Continue reading