Obavijesti

VAŽNO : Izmjene cijena, načina naplate i testnih linija.

  • 15th November 2019
Poštovani klijenti;- Došlo je do izmjene u načinu naplate i cijena, tako da su iste smanjene kako postojećim tako i novim klijentima.- Načini naplate su izmijenjeni tako da po Vašoj narudžbi fakturu i vrstu omogućenih plaćanja dobijate na registrovanu Email adresu (provjerite neželjenu/spam) poštu.- Sve narudžbe će biti manuelno ...
Continue reading