Obavijesti

Plaćanje naručenih usluga.

  • 23rd April 2023

Poštovani klijenti;

Plaćanje usluge je dostupno isključivo verifikovanim i aktivnim računima/korisnicima, Vas račun mora biti verifikovan a instrukcije o plaćanju i načinu plaćanja dobijate na svoj korisnički račun.

Continue reading

Aktivacija testnih linija i novo registriranih računa.

  • 23rd April 2023

Poštovani klijenti;

Potrebno Vrijeme za aktivaciju testnih linija je 24 sata, ista može biti i otkazana/neodobrena ako Vaš raćun nije verifikovan.

Continue reading