Koristenje VPN servisa?

  • Saturday, 13th November, 2021
  • 17:53pm

Ako koristite VPN servis molimo Vas da koristite lokacijski najblizi VPN server radi (brzine iscitavanja) i mogućnosti pracenja usluge, koristenje vise VPN servera i lokacija moze rezultirati automatskim aktiviranjem zastite i blokadom linije. Hvala

« Nazad